Oversikt

Oversikt

Oversikt

Dager hittil denne måned 14
Dager denne måned 23
Timer denne måned 172.5 % 0 20 25 30 40 50 60
Timer hittil denne måned 105 Fra 0 30000 45000 60000 80000 100000 120000
Til 30000 45000 60000 80000 100000.00 120000 500000
Stillingsprosent Nærvær Timer Annen AKT Tempo Omsetning Oms / t Provisjon Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5 Nivå 6 Nivå 7
Birger Ingebrethsen 100% 100% 105.00 40.00 106,785.71 65,000.00 619 8250.00 3,000.00 3,750.00 1,500.00
Frank Robstad 100% 71% 75.00 0.00 20,470.00 12,460.00 166 0.00
Walter Olav Lau 100% 29% 30.00 25.00 23,000.00 14,000.00 467 0.00
Reidar Torjussen 100% 86% 90.00 0.00 95,849.21 58,343.00 648 6335.75 3,000.00 3,335.75
Thomas Eklund 100% 7% 7.50 0.00 0 0.00
Ola Karlsen 100% 86% 90.00 835.00 70,437.50 42,875.00 476 2575.00 2,575.00
Thor Mørch 100% 100% 105.00 539.00 113,850.00 69,300.00 660 9540.00 3,000.00 3,750.00 2,790.00
Jan-Erik Hammerstad 100% 101% 106.00 0.00 82,266.07 50,075.00 472 4268.75 3,000.00 1,268.75
Ole Morten Eidsnes 100% 99% 104.00 0.00 91,753.57 55,850.00 537 5712.50 3,000.00 2,712.50
Victor Andre Dengin 100% 100% 105.00 111.00 124,200.00 75,600.00 720 11430.00 3,000.00 3,750.00 4,680.00
Jakob Torsvik 100% 100% 105.00 35.00 46,000.00 28,000.00 267 0.00
Camilla Kristiansen 100% 93% 97.50 0.00 29,670.00 18,060.00 185 0.00
Andreas Müller 100% 100% 105.00 0.00 35,814.29 21,800.00 208 0.00
Cathrine Pedersen 100% 43% 45.00 0.00 0 0.00
Kriss Rainer Olsen 100% 7% 7.50 0.00 0 0.00
Julian Ali Bouzari 100% 90% 95.00 0.00 8,214.29 5,000.00 52.6315789 0.00
  100% 0% 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00
  100% 0% 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00
  100% 0% 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00
SUM   1272.50 1585.00 848,310.64 516,363.00 406
0 0
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

Ta gjerne kontakt for å høre mer om hva vi kan gjøre for dere!